உன்னை எனது கண்ணீரால் தாங்கிக் கொள்வேன்

மனுஷ்ய புத்திரன்

320.00

இந்த உலகிலேயே துயரமான கண்ணீர் இயலாமையின் கண்ணீர்தான். கையறு நிலையின் பரிதவிப்பிலிருந்த் பெருகும் கண்ணிரை அமுதமாக்கும் ரஸவாதம் ஓவ்வொரு பிரியத்தின் கரங்களிலும் நிகழ்ந்துகொண்டேயிறுக்கிறது. ஆன்பின் துவர்ப்பையும் இனிப்பையும் மனிஷ்ந் புத்திரன் போல சொன்ன இன்னொரு கவி இல்லை என்பதையே இந்தத் தொகுப்பும் காட்டுகிறது.

Additional information

Weight 0.270 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உன்னை எனது கண்ணீரால் தாங்கிக் கொள்வேன்”

Your email address will not be published.