இன்பாக்ஸ் பச்சை விள்க்குகள் இன்னும் என்ன செய்துகொண்டிருக்கின்றன

மனுஷ்ய புத்திரன்

320.00

கொள்ளிவாய் பிசாசுகளின் கண்களாக ஒளிர்ந்துகொண்டிருக்கும் இந்த இன்பாக்ஸ் பச்சை விளக்குகள் நம் காலத்தின் அந்தரங்கங்களின் விழிகள் போலிருக்கின்றன. காமத்தின் அனல் மூச்சிலும் தனிமையின் பெருமுச்சிலும் அந்தப் பச்சை விளக்குகள் நடுங்குகின்றன. அந்த விளக்குகளுக்குப் பின்னே மாய பிம்பங்கள் கூட்டியம் விலகியும் அலைபாய்கின்றன. எல்லா விளக்குகளும் அணைந்தபிறகும் இந்தப் பச்சை விளக்குகளின் உரையாடல் அணைவதே இல்லை. அந்த உரையாடலைத்தான் இக்கவிதைகள் உற்றுக கேட்கின்றன.

Additional information

Weight .270 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இன்பாக்ஸ் பச்சை விள்க்குகள் இன்னும் என்ன செய்துகொண்டிருக்கின்றன”

Your email address will not be published.