Sale!

இசையின்றி வரிகள்

ஷமீர்

45.00

தன் கனவுகளின் அர்த்ததை தேடும் ஒரு இளைஞனின் மன ரேகைகளால் ஆனவை ஷமீரின் இக்கவிதைகள். தனக்கும் இந்த வாழ்விற்கும் இடையிலான தூரங்களை முறையீடுகளின் பிரார்த்தனைகளின் வழியே ‘ இக்கவிதைகள் கடக்க முயற்சிக்கின்றன. அன்பின் நறுமணங்களும் கண்ணீரின் உப்பும் இக்கவிதைகளில் படர்ந்திருக்கின்றன.

In stock

SKU: 97893687636798 Category: Tag:

Description

தன் கனவுகளின் அர்த்ததை தேடும் ஒரு இளைஞனின் மன ரேகைகளால் ஆனவை ஷமீரின் இக்கவிதைகள். தனக்கும் இந்த வாழ்விற்கும் இடையிலான தூரங்களை முறையீடுகளின் பிரார்த்தனைகளின் வழியே ‘ இக்கவிதைகள் கடக்க முயற்சிக்கின்றன. அன்பின் நறுமணங்களும் கண்ணீரின் உப்பும் இக்கவிதைகளில் படர்ந்திருக்கின்றன.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 100 × 140 × 210 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இசையின்றி வரிகள்”

Your email address will not be published.